Aýratyn önümler

Täze gelenler

Iň soňky taslamalarymyz

Biz kim?

Şandong welaýatynyň Çingzhouou şäherinde ýerleşýän Çinçzhouou Jinxin teplisa materiallary kärhanasy, 2009-njy ýylda döredilen gününden bäri teplisa esasynda merkezi häzirki zaman oba hojalygynyň gurluşygyny durmuşa geçireninden bäri kärhana “innowasiýa, gözellik, hakykat we arassalamak” düşünjesine eýerýär. häzirki zaman oba hojalygyna hyzmat etdi.Parnik we maldarçylyk skelet materiallaryny we polat gurluş materiallaryny ösdürmek, öndürmek, satmak we hyzmat birleşdirmek boýunça ýöriteleşdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana - daş-töweregiňizdäki skelet materiallaryny öndürmek boýunça hünärmen.