Parnik bölekleri

 • Parnik esbaplary

  Parnik esbaplary

  Greenaşyl aýna penjire ulgamy “yzygiderli penjire ulgamy” we “demirýol aýlawly penjire ulgamy” hökmünde toparlara bölünip bilner.

 • Ekran ulgamynyň içinde

  Ekran ulgamynyň içinde

  Dumanyň öňüni almak we damjanyň öňüni almak: içerki gün şöhlesiniň ulgamy dozalananda, duman we damjanyň emele gelmeginiň öňüni alýan iki sany garaşsyz boşluk emele gelýär.

 • Kompýuter sahypasy teplisa

  Kompýuter sahypasy teplisa

  Houseyladyşhana has köp güneşli tagtanyň görnüşidir (tegelek ýaýda hem ulanylyp bilner), üstünde, döwrebap görnüşi, durnukly gurluşy, gözelligi aňsat, arassa, ýylylygy tygşytlamak ajaýyp, ýeňil geçiriji, orta ýagyş tankydyr , uly aralyk we uly süýşme, ýele garşy durmak ukyby, şemal we ýagyş uly meýdan üçin amatlydyr.

 • Parnik skeleti

  Parnik skeleti

  Wenlo ýaşyl aýna döwrebap dünýägaraýyş, durnukly gurluş, estetiki eşik we ajaýyp temperatura saklaýyş aýratynlyklaryna eýedir.