Ekran ulgamynyň içinde

Gysga düşündiriş:

Dumanyň öňüni almak we damjanyň öňüni almak: içerki gün şöhlesiniň ulgamy dozalananda, duman we damjanyň emele gelmeginiň öňüni alýan iki sany garaşsyz boşluk emele gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dumanyň öňüni almak we damjanyň öňüni almak: içerki gün şöhlesiniň ulgamy dozalananda, duman we damjanyň emele gelmeginiň öňüni alýan iki sany garaşsyz boşluk emele gelýär.
Energiýany tygşytlamak we ekologiýa taýdan arassa: Netijeli içki ýylylyk ýylylygy geçirmek ýa-da alyş-çalyş arkaly aşa köp bolup biler we şonuň üçin energiýa we çykdajylary azaldyp biler.
Suw tygşytlamak: Aýna howanyň çyglylygyny saklap bilýän ekinleri we topragyň bugarmagyny netijeli azaldyp biler.Şonuň üçin suwaryş üçin suw tygşytlanýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň