Gün film teplisasy

Gysga düşündiriş:

Film aýnasy gyşda ýa-da daşarda ösümlik ösdürip ýetişdirmek üçin ulanylmaýan PE filmleriniň doly ýa-da bölekleýin böleklerinden durýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Film aýnasy gyşda ýa-da daşarda ösümlik ösdürip ýetişdirmek üçin ulanylmaýan PE filmleriniň doly ýa-da bölekleýin böleklerinden durýar.

Film aýnasy gün energiýasyndan, hastermal izolýasiýadan doly peýdalanyp biler we rulon filmi arkaly temperaturany we çyglylygy sazlamak üçin ulanylyp bilner.Film aýnasy köplenç ýyladyşy talap etmeýär we ýyladyş effekti arkaly ýylylyk ýygnaýar. Iň pes temperatura, adatça, 1 ℃ 2 ℃ daşarda, ortaça temperatura bolsa 3 ℃ 10 ℃ ýokary.

Lightagtylygyň geçiriş tizligi, adatça, 60% -den 75% -e deňdir we deňagramly ýagtylygy saklaýar, köpüsi demirgazyk-günorta uzalmada ýerleşýär.

Aýratynlyklary

Plastmassa pudagynyň ösmegi bilen film aýna jaýy bütin dünýäde giňden ýaýrandyr, sebäbi aňsat gurulýar, arzan bahadan çeýe bolýar.

Gün filmi teplisasy003

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň