Ekran ulgamy

  • Ekran ulgamy

    Ekran ulgamy

    Greenaşyl aýna perde ulgamy, ilkinji nobatda, kölegeli materiallary gereksiz ýagtylygyň öňüni almak üçin ýa-da ýylylyk izolýasiýa materiallaryny ulanyp ýapyk ýer emele getirýän daşarky kölege we içerki ýylylyk izolýasiýa ulgamy ulanylýar.

  • Teplisanyň ekran ulgamy

    Teplisanyň ekran ulgamy

    Ulgamyň esasy wezipesi tomusda kölege salmak we sowatmak, teplisada gün şöhlesiniň ýaýramagy we ekinleriň güýçli liganyň ýanmagynyň öňüni almakdyr.