Parnik skeleti

Gysga düşündiriş:

Wenlo ýaşyl aýna döwrebap dünýägaraýyş, durnukly gurluş, estetiki eşik we ajaýyp temperatura saklaýyş aýratynlyklaryna eýedir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wenlo teplisasynyň skelet görnüşi

Wenlo ýaşyl aýna döwrebap dünýägaraýyş, durnukly gurluş, estetiki eşik we ajaýyp temperatura saklaýyş aýratynlyklaryna eýedir.

Wenlo ýaşyl aýna aýnasy we gün şöhlesi teplisasyna bölünip bilner.Süňkleri ýokary gyzgyn galvanizli turbany uýgunlaşdyrýar we ähli agzalar HDG prosedurasyny alýarlar.Skelet agzalarynyň hemmesi her bir bölegi biri-birine ýakyn birikdirilip, ýitip gitmegi üçin gurnalan.

Arch Green Glasshouse

Ark ýaşyl aýna jaýynda HDG turbalary we reesimleri ulanylýar.Lop goşa ýaýly, iki gatly çişirilen filmi, ýeke arka we ýeke-täk filmi gurşap alýan ýörite PEP filmi bilen köp aralyk teplisa bilen örtýär.Kompýuter CPC plita örtügini we ýüzýän aýnany (bir gatlak, iki gatlak) we merkezleşdirilen elektrik el dolandyryşyny uýgunlaşdyrýar.Daş-töweregi içerki garaşsyz nokatlar bilen zolak binýadyna esaslanýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň